chevrons میلیون شهرداری کرمان عمرانی اعتبارات

chevrons: میلیون شهرداری کرمان عمرانی اعتبارات میلیون آتش نشانی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + داستانی باورنکردنی از 29 سال زندگی در یک جزیره دورافتاده !(

پیرمرد ژاپنی بعد از یک طوفان شدید، مدت 29 سال است که به تنهایی در یک جزیره دورافتاده زندگی می کند.

تصاویر) + داستانی باورنکردنی از 29 سال زندگی در یک جزیره دورافتاده !(

داستانی باورنکردنی از 29 سال زندگی در یک جزیره دورافتاده !(+تصاویر)

عبارات مهم : جزیره

پیرمرد ژاپنی بعد از یک طوفان شدید، مدت 29 سال است که به تنهایی در یک جزیره دورافتاده زندگی می کند.

به گزارش گروه تحریریه سایت ، “ماسافومی ناگاساکی” پیرمردی است که به مدت 29 سال است در یک جزیره دورافتاده زندگی می کند. این مرد 82 ساله ژاپنی بعد از یک طوفان سهمگین بطورمعجزه آسایی زنده ماند و خود را در این جزیره یافت. او در سال 1989 به این جزیره در منطقه “سوتوباناری” رسید. تمام لباس های ماسوفی بعد از طوفان پاره شد و این در این جزیره به مانند انسان های نخستین سرنوشت می گذراند. داستان زندگی او با نام “ زندگی تارزان واقعی” به وسیله شخصی با نام الوارو کروزو به ثبت رسیده است.

تصاویر) + داستانی باورنکردنی از 29 سال زندگی در یک جزیره دورافتاده !(

او در این جزیره نه تلفن همراهی دارد، نه چراغی و نه دسترسی به آب سالم. او جهت زندگی در این جزیره مجبور است با طوفان های شدید و پشه های گزنده دست و پنجه نرم کند. تنها آرزوی این مرد سالخورده ژاپنی این است که در این جزیره که او منزل اش می داند از دنیا برود.

او در مصاحبه با الوارو که پنج روز را در این جزیره گذراند گفت : ” نمی خواهم اینجا را ترک کنم. من از این جزیره محافظت می کنم. من زندگی را جهت حفاظت از اینجا در معرض خطر قرار داده ام. من بهشتی مانند اینجا را هیچ وقت نمی توانم پیدا کنم. شاید مردمان متمدن مرا یک احمق بدانند ولی من در این جزیره از قوانین محیط زیست پیروی می کنم و بسیار خوشحال و سرزنده هستم.”

پیرمرد ژاپنی بعد از یک طوفان شدید، مدت 29 سال است که به تنهایی در یک جزیره دورافتاده زندگی می کند.

واژه های کلیدی: جزیره | زندگی | طوفان | اخبار گوناگون

تصاویر) + داستانی باورنکردنی از 29 سال زندگی در یک جزیره دورافتاده !(

تصاویر) + داستانی باورنکردنی از 29 سال زندگی در یک جزیره دورافتاده !(

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog