chevrons میلیون شهرداری کرمان عمرانی اعتبارات

chevrons: میلیون شهرداری کرمان عمرانی اعتبارات میلیون آتش نشانی

گت بلاگز اخبار پزشکی زنان باردار دچار بی خوابی در معرض ریسک بالای دیابت

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، زنان باردار به علت کمبود خواب در معرض مبتلا شدن به دیابت بارداری قرار دارند. 

زنان باردار دچار بی خوابی در معرض ریسک بالای دیابت

زنان باردار دچار بی خوابی در معرض ریسک بالای دیابت

عبارات مهم : دیابت

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، زنان باردار به علت کمبود خواب در معرض مبتلا شدن به دیابت بارداری قرار دارند.

به گزارش مهر، مطالعه محققان دانشگاه ایلینوی آمریکا ارتباط بین طول مدت کوتاه خوابیدن را با زیاد کردن میزان قندخون در زنان باردار نشان داده است.

زنان باردار دچار بی خوابی در معرض ریسک بالای دیابت

دکتر سیریمون روتراکول، استادیار دانشگاه ایلینوی، در این باره می گوید: «مطالعات بیشتری در مورد نقش طول مدت کوتاه خواب بر مبتلا شدن به دیابت بارداری وجود دارد.»

غالبا زنان باردار دچار دیابت بارداری می شوند، مشکلی که معمولا در سه ماهه دوم یا سوم بارداری بروز می کند. اکثر متخصصان توصیه می کنند زنان باردار باید بین هفته ۲۴ و ۴۸ بارداری تحت آزمایش قندخون قرار گیرند.

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، زنان باردار به علت کمبود خواب در معرض مبتلا شدن به دیابت بارداری قرار دارند. 

در صورت زیاد کردن قندخون زنان باردار، ریسک مبتلا شدن به دیابت بارداری در آنان زیاد کردن می یابد. از اینرو به آزمایشات بیشتری جهت تشخیص دیابت بارداری نیاز هست. معمولا هیچ علائمی در مادر بروز نمی کند، و میزان قندخون بعد از تولد نوزاد به حالت نرمال بازمی گردد.

معمولا نوزاد مادران مبتلا به دیابت بارداری دارای وزن اوج هستند. همچنین مادر هم در معرض ریسک بالای مبتلا شدن به دیابت نوع۲ بعد از وضع حمل قرار دارد.

در این مطالعه، ۸ مطالعه قبلی که مشمول بر ۱۷,۳۰۸ زن باردار بود که از لحاظ طول مدت خواب و دیابت بارداری مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، بررسی شدند.

زنان باردار دچار بی خوابی در معرض ریسک بالای دیابت

بررسی مطالعات نشان داد میانگین طول خواب کمتر از ۶ ساعت با ۱.۷ برابر زیاد کردن ریسک مبتلا شدن به دیابت بارداری مرتبط بود.

واژه های کلیدی: دیابت | باردار | مطالعه | مطالعات | بارداری | مبتلا شدن | زنان باردار | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog