chevrons میلیون شهرداری کرمان عمرانی اعتبارات

chevrons: میلیون شهرداری کرمان عمرانی اعتبارات میلیون آتش نشانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی نامزدهای یکسان مجمع ۵۱ نفره و کمیسیون عمران جهت گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

رییس کمیسیون عمران مجلس «محسن هاشمی» رییس شورای شهر تهران، «سید محمدعلی افشانی» معاون عمرانی وزیر کشور، «سید مناف هاشمی» استاندار گلستان و «محسن مهرعلیزاده» است

نامزدهای یکسان مجمع ۵۱ نفره و کمیسیون عمران جهت گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

نامزدهای یکسان مجمع ۵۱ نفره و کمیسیون عمران جهت گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

رییس کمیسیون عمران مجلس «محسن هاشمی» رییس شورای شهر تهران، «سید محمدعلی افشانی» معاون عمرانی وزیر کشور، «سید مناف هاشمی» استاندار گلستان و «محسن مهرعلیزاده» استاندار اصفهان و «حبیب الله بیطرف» وزیر اسبق نیرو را بین لیست شورای شهر، مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران و کمیسیون عمران مجلس یکسان است که البته اختیار با شورای شهر است تا مناسب ترین فرد را گزینش کند.

محمدرضا رضایی در گفت وگو با ایسنا گفت: البته نام افراد دیگری هم در این لیستها در میان است که تصمیم گیری نهایی با شورای شهر است

مهمترین مسئله ای که شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران باید بر آن تسلط کامل داشته باشد مسئله «درآمدهای شهرداری» است.

نامزدهای یکسان مجمع ۵۱ نفره و کمیسیون عمران جهت گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران باید ساختار چند وجهی شهرداری، بودجه آن و ظرفیت های درآمدی شهر را به خوبی بشناسد؛ به دیگر سخن شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران باید از بدنه و از جنس شهرداری باشد تا بتواند ظرفیت های بالقوه شهر را بالفعل کند. عمده درآمد شهرداری های کشور از محل تولید مسکن تامین می شود که به علت رکود مسکن و پیشخور شدن درآمدهای سالهای آینده نمی توان روی آنها حساب کرد.

وی انعطاف شخصیتی شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در همکاری با همه مسؤولان نظام در نهادها و قوای متفاوت را مورد توجه قرار داد و افزود: اگر شهردار شهر ۱۰ میلیون نفری پایتخت کشور عزیزمان ایران «سیاسی» باشد و نتواند به سایر جریان ها و گروه های سیاسی و مسؤولان در نهادها و قوای دیگر کار کند، قطعا موفق نخواهد شد. شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران باید بتواند با همه جریان های سیاسی و فکری و ظرفیت های شهر کار کند.

رییس کمیسیون عمران مجلس «محسن هاشمی» رییس شورای شهر تهران، «سید محمدعلی افشانی» معاون عمرانی وزیر کشور، «سید مناف هاشمی» استاندار گلستان و «محسن مهرعلیزاده» است

رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: رابطه نیرومند با ارکان مدیریتی، اقتصادی، نظامی، انتظامی و امنیتی شهر جهت اراده کلان شهری به وسعت پایتخت کشور عزیزمان ایران ضرورتی است که اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گزینش شهردار باید به صورت جدی مورد توجه داشته باشند.

رضایی با یادآوری مسؤولیت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در ستاد مدیریت بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران «عملیاتی و باانگیزه بودن» را شرط مهم قبول این مسؤولیت دانست و افزود: آسیب پذیر بودن شهر در حوادث طبیعی به خاص زلزله، آلودگی، ترافیک و بافت فرسوده ایجاب می کند فردی به عنوان شهردار در صدر آن باشد که مدیری اجرایی و عملیاتی باشد که جهت برطرف پرسشها «باانگیزه» داشته باشد و با لایه های متفاوت شهر ارتباط نزدیک داشته باشد آیا که شهرداری بر خلاف دستگاه های اجرایی که بودجه خود را از خزانه دریافت می کند، بودجه خود را از جیب شهروندان تهرانی تامین می کند بعد طبیعی است فردی باید به عنوان شهردار گزینش شود که بتواند با توده های مردم ارتباط برقرار کند.

نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به گزینه های مطرح جهت تصدی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و میزان انطباق شاخص های فوق با این افراد، گفت: محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، سیدمحمدعلی افشانی معاون عمرانی وزیر کشور، سیدمناف هاشمی استاندار گلستان، و محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان و حبیب الله بیطرف وزیر اسبق نیرو از گزینه های مطرح هستند که هر کدام شاخصه های منحصر به فردی در یک یا چند حوزه اجرایی و مدیریتی دارند ولی گزینش نهایی توانمندترین فرد منوط به بررسی امتیازاتی است که این افراد در بررسی های شورای شهر دریافت می کنند.

نامزدهای یکسان مجمع ۵۱ نفره و کمیسیون عمران جهت گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | عمران | شهردار | کمیسیون | شهرداری | شورای شهر | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog